Archive for October, 2010

Vine toamna, pleacă toamna …

Posted: October 10, 2010 in Melodii, Stihii

Vine toamna, pleacă toamna
Trec şuvoaiele de-a valma
Plouă’ntr-una şi se-neacă
Toamna, care totuşi pleacă.

Toamna vine, toamna pleacă
Crengile în vânt se-apleacă
Bate lung în vale-un clopot
Pleacă toamna, pleacă totuşi.

Vine toamna, pleacă toamna
Întorc filele cu palma
Cetind despre zări albastre
Despre ierni cu geruri aspre,

Despre lupi ce hrană cată,
Despre doi copii din bancă,
Despre suflete ce seacă,
Despre toamna care pleacă …